Royal run '19

Deltagerbetingelser

Nedenstående betingelser gælder ved køb af startnummer til Royal Run.

Royal Run

Royal Run arrangeres af:

Royal Run
v/ Danmarks Idrætsforbund, DGI og Dansk Atletik.
Idrættens Hus
2605 Brøndby
30 69 75 59

Bag Royal Run står Danmarks Idræts Forbund, DGI og Dansk Atletik, og Royal Run arrangeres i regi af Bevæg dig for livet – Danmarks største idrætsvision, som støttes af Nordea-fonden og Trygfonden. Derudover støtter Novo Nordisk Fonden Royal Run 2024. TV2 og TV2 Regionerne er mediepartnere på Royal Run.

Royal Run afvikles i fem forskellige byer. De lokale arrangører af Royal Run i 2024 er:

  • Brønderslev: Støttekredsen for NIH, Nordjyllands Idrætshøjskole
  • Aarhus: Aarhus 1900 Atletik og Løb
  • Fredericia: Fredericia Triathlon Team og Fredericia Løbeklub
  • Kalundborg: 5 Tårns motion
  • København/Frederiksberg: Sparta Atletik og Løb

Tilmelding

Du kan deltage på følgende distancer:

  • One mile
  • 5 km
  • 10 km

Tilmelding til løbet foretages gennem Sportstiming. Med købet får du startnummer, medalje og Royal Runs T-shirt. Din tilmelding er bindende.

Sportstiming opkræver et administrationsgebyr på 15 kr. Sportstimings handelsbetingelser, som gælder for deres ekspedition af dit køb, kan ses på deres website.

Dit startnummer er personligt, og du skal sikre dig, at du er registreret med korrekte personlige oplysninger. Umiddelbart efter købet modtager du en købskvittering via e-mail. Modtager du ikke kvitteringen, eller indeholder den fejl, kan du kontakte Royal Run-kundeservice.

Tilmelding er som omtalt bindende, og der er ingen fortrydelsesret. Det er derimod muligt for dig at overdrage dit startnummer kvit og frit til en anden.

Alle overdragelser, gennemført inden den 27. februar 2024, bliver registreret i tilmeldingssystemet og på startnummeret. Efter den 27. februar 2024, vil det ikke længere være muligt at få tilrettet navn, holdnavn og distance på selve startnummeret, samt adressen hvortil startpakken sendes. Distancen kan ændres, så længe der er ledig kapacitet.

Se hvordan du gør under 'Overdragelse af startnummer' på royalrun.dk eller kontakt Royal Run-kundeservice.

Din tilmelding til løbet vil fremgå af deltagerlisten og af resultatlisten med navn, fødselsår, startnummer, sluttid og placering. Du har dog mulighed for at optræde anonymt på listerne –Ved at logge ind på din tilmelding via din ret selv-kode på din kvittering og afkryds feltet for anonymitet.

Startnumre og trøjer

Hvis du har tilmeldt dig Royal Run senest d. 25. marts 2024, sendes dit startnummer og din T-shirt til dig af boozt.com, forventeligt i midten af april måned.

Startnummer og T-shirt sendes til den adresse, der er angivet i tilmeldingssystemet. Det er muligt at ændre adresse til og med den 27. februar 2024 via din ret selv-kode på kvitteringen.

Bor du uden for Danmarks grænser, vil du ikke få fremsendt din startpakke, du skal i stedet hente den i din værtsby.

Kontakt Royal Run-kundeservice hvis du ikke har modtaget din startpakke senest 14 dage før løbet.

Hvis du er tilmeldt efter d. 25. marts 2024, skal du afhente dit startnummer og din T-shirt i din værtsby, i dagene op til eller på løbsdagen. Du modtager nærmere information om dette via mail ca. 14 dage før løbet.  

Løbets afvikling

På alle distancer afvikles løbet efter Dansk Atletiks og det Internationale Atletik Forbunds regler.

Para-deltagere, f.eks. blinde og fysisk udfordrede personer kan deltage under nødvendig hensyntagen til øvrige deltagere.

Kørestol, babyjogger m.v. er tilladt under nødvendig hensyntagen til øvrige deltagere, og du skal i givet fald ved starten stille op bagerst i feltet.

Du skal være ved godt helbred og være i stand til at fuldføre den valgte distance ved egen hjælp.

Mediedækning

Royal Run og TV 2 samarbejder om tv-dækning af Royal Run, så der på dagen transmitteres direkte på TV fra de forskellige løbsbyer med optagelser af deltagerne, herunder måske dig, på de forskellige distancer. Fotos, filmoptagelser, interviews og lignende mediemateriale, hvor deltagere optræder i forbindelse med Royal Run, kan efterfølgende benyttes af arrangørerne i overensstemmelse med gældende regler.

Ansvar

Løbet afvikles primært på almindelig offentlig vej af normal kvalitet og stand og afspærret for trafik, herunder kan dele af ruten være på sti, grus, brosten eller lignende. Deltagelse sker på eget ansvar, og hverken arrangøren, partnere eller sponsorer kan drages til ansvar for skader, som du pådrager dig selv før, under eller efter løbet. Hvis du er under 18 år på løbsdagen, skal du sikre dig, at dine forældre eller værger har givet accept til din deltagelse i løbet. 

Udsættelse og aflysning

Udefrakommende forhold kan gøre det nødvendigt for os som arrangør enten at udsætte eller helt aflyse løbet. Dette kan ske på såvel lokalt som nationalt niveau, og det kan ske for en enkelt distance lokalt eller for hele løbet. Sådanne udefrakommende forhold kan f.eks. være myndighedsforbud eller -påbud, sikkerhedshensyn og andre særlige nationale forhold, voldsomt uvejr eller andre force majeure-lignende forhold i øvrigt.

Hvis løbet udsættes før løbsdagen, overføres du automatisk til deltagelse i løbet på et senere tidspunkt. Hvis dit løb aflyses eller afbrydes på selve løbsdagen, refunderes din deltagerbetaling ikke.

Ved udsættelse eller aflysning hæfter vi som arrangør ikke for det direkte eller indirekte følgetab, som du måtte have haft, f.eks. til transport til og fra løbsbyen. Ved aflysning foretager Sportstiming som omtalt ovenfor ikke tilbagebetaling af det administrationsgebyr, du betalte ved tilmeldingen.

Accept af deltagerbetingelser

Ved tilmeldingen bliver du bedt om ved afkrydsning at acceptere ovenstående deltagerbetingelser. Din accept betyder, at du tiltræder betingelserne fuldt ud, herunder at din tilmelding er bindende, at du deltager på eget ansvar, og at du accepterer vilkårene for udsættelse og aflysning. Når du accepterer deltagerbetingelserne, accepterer du samtidig, at vi kan fremsende information om aktiverings- og træningstilbud med tilknytning til deltagelse i Royal Run.

Forbehold for fejl og mangler

Vi tager forbehold for eventuelle fejl og mangler i beskrivelsen ovenfor af priser, vilkår og arrangement såvel online som på trykt materiale. Al information offentliggøres med forbehold for ændringer.

Dine personoplysninger

Royal Run har indgået serviceaftaler med Sportstiming om tilmelding og løbsafvikling, samt med Boozt.com om forsendelse af startpakke til dig. Sportstiming og Boozt.com er derfor databehandlere for Royal Run.

De personlige oplysninger, du afgiver i forbindelse med tilmelding og deltagelse opbevares sikkert. E-mailadresser og telefonnumre anvendes til at sende nødvendig information til dig om afviklingen af løbet. Dine personoplysninger gives ikke videre til tredjemand.

Se nærmere her om behandling af dine personoplysninger i forbindelse med deltagelse i Royal Run i vores privatlivspolitik.

Kundeservice

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte kundeservice:

Royal Run
Idrættens Hus
2605 Brøndby

Tel: 30 69 75 59
Mail: [email protected]

E-mailhenvendelser bestræbes besvaret inden for 24 timer, og telefonhenvendelser besvares i tidsrummet 10:00-15:00 mandag-fredag.