Royal run '19

Sikkerhed under Royal Run

Vi ønsker, at alle får en rigtig god løbsoplevelse.

Udvis hensyn, og giv plads til dine medløbere undervejs i løbet. Sørg for at holde god hygiejne, og bliv hjemme, hvis du føler dig syg eller sløj.

Får du brug for hjælp undervejs, så tøv ikke med at henvende dig til de officials, samaritter eller læger, der er tilstede både i start/mål og ude på ruten. Bag på dit startnummer har du også mulighed for at oplyse om eventuelle helbredsmæssige problemer og anføre nærmeste kontaktperson.

Arrangørerne af Royal Run samarbejder tæt med politi, beredskab og myndigheder. Vi opfordrer til at være opmærksom og underrette løbsledelse, officials eller politi, hvis du oplever mistænkelig adfærd.

Undlad at efterlade tasker uden opsyn, da dette kan skabe unødvendige problemer.