Royal run '19

Se medaljen

Kronprinsen har selv været med til at udvælge årets medalje og netop denne medalje blev bl.a. valgt, fordi den er langt mere bæredygtigt produceret end tidligere års medaljer. 

Medaljepladen er lavet af genanvendte akrylplader og medaljebåndet er produceret af PET-materiale, der er en type plastic, der normalt bruges til sodavandsflasker. Medaljebåndet er altså fremstiller af plastikflasker, der er smeltet om og lavet til tekstilfibre. 

Efter at kronprinsen havde overværet, hvordan medaljebåndet blev syet sammen med medaljepladen, blev han inviteret til selv at samle en medalje. En udfordring han naturligvis tog med ophøjet ro og fik syet medaljen flot sammen.

Kronprinsen med medaljen til Royal Run 2022

Foto: Claus Fisker©

Om Royal Run-medaljen:

  • Det er Skiltefabrikken.nu, der er bestilt til at producere den kommende Royal Run medalje
  • Værkstedet Elmegade er hyret af Skiltefabrikken.nu til at samle medaljen og pakke den i kasser
  • Medalje-pladen er lavet af genanvendt akryl kaldet Green Cast.
  • Alle rester fra produktionen går tilbage og bliver til nye medaljeplader
  • De genanvendte plader har et CO2 aftryk, der er under halvt så stort som akrylplader produceret fra ny (43% mindre CO2).
  • ’22 medaljen efterlader næsten 48 procent (47,66 %) mindre Co2e-aftryk i forhold til medaljen, der blev produceret til Royal Run ’20.
  • Medaljerne bliver produceret i Danmark.
  • Medaljesnoren er udarbejdet i genbrugsplast. Dvs. at den er lavet i materialet PET, som er plastikflasker, der er blevet smeltet om og lavet til tekstilfibre.

Om værkstedet i Elmegade: 

Værkstedet Elmegade er et beskyttet beskæftigelsestilbud og beskæftiger ca. 30 borgere i alderen 20 – 70 år. Værkstedet tilbyder beskyttet beskæftigelse til borgere, som pga. betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller særlige sociale problemer, ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår, dvs. på det ordinære arbejdsmarked.

Værkstedet Elmegades mål er at styrke den enkelte borgers arbejdsidentitet, medindflydelse og sikre, at borgerne får en følelse af selvværd gennem arbejdet og de sociale relationer på værkstedet.