Royal run '19

Royal Run og covid-19

Hos Royal Run følger vi situationen tæt, og herunder opdaterer vi, hvis og hvordan Royal Run påvirkes.

D. 9. juli 2020

Forsamlingsforbuddet er hævet til 100 personer. 

Vær dog fortsat opmærksom på retningslinjerne i forbindelse med idræt i fællesskaber:

 • Vær opmærksom på at være maksimalt 100 personer til træningen - del jer eventuelt op i flere mindre grupper.
 • Undgå fysisk kontakt med andre medlemmer, og hold afstand undervejs på løbe- og gåturen.
 • Vær særligt opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe.
 • Host eller nys i albuen eller i et papirlommetørklæde.
 • Medbring egne drikkevarer hjemmefra.
 • Hold dig hjemme, hvis du har symptomer som for eksempel feber, hoste, muskelømhed – også ved milde symptomer. 

 

D. 8. juni 2020

Forsamlingsforbuddet er hævet til 50 personer. Det er en god nyhed for alle træningsfællesskaber!

Vær dog fortsat opmærksom på retningslinjerne i forbindelse med idræt i fællesskaber:

 • Vær opmærksom på at være maksimalt 50 personer til træningen - del jer eventuelt op i flere mindre grupper.
 • Undgå fysisk kontakt med andre medlemmer, og hold afstand undervejs på løbe- og gåturen.
 • Vær særligt opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe.
 • Host eller nys i albuen eller i et papirlommetørklæde.
 • Medbring egne drikkevarer hjemmefra.
 • Hold dig hjemme, hvis du har symptomer som for eksempel feber, hoste, muskelømhed – også ved milde symptomer. 

 

D. 19. maj 2020

Royal Run 2020 aflyses pga. covid-19.
Se pressemeddelelse

Samtidig er datoen for Royal Run 2021 fastlagt: 17. maj i Nuuk og 2. pinsedag, d. 24. maj i Sønderborg, Odense, Aalborg, København/Frederiksberg samt Bornholm. Alle tilmeldinger overføres automatisk til næste år. Man kan få refunderet sin tilmelding frem til 8. september.
Refunder tilmelding

Tilmelding til Royal Run 2021 åbner på et senere tidspunkt.
Hvad ved vi om Royal Run 2021

 

D. 21. april 2020

De nye retningslinjer for udendørs idrætten lyder:

 • At man ikke samles flere end 10 personer i gå- og løbefællesskaberne.
 • At man holder afstand på 2 meter til andre personer.
 • At man er særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe.
 • At host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde.
 • Medbring egne drikkevarer hjemmefra.
 • At man holder sig hjemme, hvis man har symptomer som for eksempel feber, hoste, muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer. 


D. 25. marts 2020

Der er nu truffet beslutning om at udsætte Royal Run til efteråret for at sikre sikkerheden og sundheden for alle deltagere og tilskuere. 
Se pressemeddelelse
 

D. 24. marts 2020

Vi følger myndighedernes skærpede indsats over for COVID-19.

Sikkerheden og sundheden for vores deltagere, tilskuere og frivillige er det absolut vigtigste for os og vores lokale arrangører. 

Se i øvrigt spørgsmål/svar herunder.

 

D. 18. marts 2020

Vi følger fortsat myndighedernes skærpede indsats over for COVID-19.
Deres påbud gælder pt for hele marts måned.

Der er fortsat over to måneder til Royal Run d. 1. juni (og 28. maj i Grønland), og vi arbejder stadig frem imod forhåbentlig at kunne afvikle Royal Run som planlagt. 

Sikkerheden og sundheden for vores deltagere, tilskuere og frivillige er det absolut vigtigste for os og vores arrangører. Derfor følger vi udviklingen tæt, og vi er i løbende dialog med nationale og internationale sportsorganisationer for at sikre den rette håndtering.

Spørgsmål

Vi begynder at få spørgsmål fra vores store Royal Run-familie, og det er desværre ikke muligt for os at svare konkret på alle spørgsmål på nuværende tidspunkt. Vi har samlet de typiske spørgsmål og foreløbige svar her:

Arbejder I på en udsættelse?
Lige nu satser vi på, at plan A holder, og vi kan afvikle Royal Run som planlagt. Det er klart, at vi også overvejer en plan B. Vi er dog ikke klar til at komme det nærmere pt.

Kan vi stadig træne sammen i fællesskaber?
Vi anbefaler, at alle følger myndighedernes anbefalinger, så diverse træningsfællesskaber frem mod Royal Run sættes i bero i marts måned. Træning på egen hånd kan man finde hjælp til i træningsprogrammerne på dette LINK

Får jeg pengene tilbage, hvis Royal Run flyttes/aflyses?
Det er endnu for tidligt at sige noget om.

Får jeg stadig min medalje/T-shirt, hvis Royal Run aflyses?
Det kan vi desværre ikke sige endnu.

Hvorfor aflyser I ikke Royal Run, når andre events også aflyses?
Vi afviser ikke, at det kan blive nødvendigt at aflyse eller udsætte Royal Run, men indtil videre har vi arbejdet frem imod at kunne afvikle som planlagt - blandt andet fordi:

 • Royal Run afvikles først om mere end to måneder, og myndighedernes påbud gælder pt indtil 30. marts.
 • Royal Run afvikles udendørs, og det gør smitterisikoen lavere i forhold til indendørs arrangementer
 • Royal Run er en endagsevent, det vil sige, at der ikke er forudgående events, som har indflydelse på afviklingen.

Hvilke forholdsregler tager I, hvis Royal Run afvikles som planlagt?
Det er klart, at vi følger myndighedernes påbud og retningslinjer. Sikkerheden og sundheden for vores deltagere og tilskuere er det vigtigste i forbindelse med afviklingen. Det er endnu for tidligt at sige præcist, hvilke tiltag der gøres.

 

 

D. 12. marts 2020

I Royal Run er vi meget opmærksomme på myndighedernes skærpede indsats over for COVID-19.

Indtil videre gælder myndighedernes påbud marts måned.

Royal Run afvikles d. 1. juni (og 28. maj i Grønland), og vi er derfor nødt til at forholde os afventende og arbejde frem imod forhåbentlig at kunne afvikle Royal Run. 

Vi følger naturligvis udviklingen tæt, og vi er i løbende dialog med nationale og internationale sportsorganisationer for at sikre den rette håndtering.

OBS: Vi anbefaler, at diverse træningsfællesskaber frem mod Royal Run sættes i bero i marts måned. Træning på egen hånd kan man finde hjælp til i træningsprogrammerne på dette link:
Træningsprogrammer

  

 

D. 10. marts 2020

Ingen umiddelbar påvirkning - vi arbejder frem imod at kunne afvikle Royal Run som planlagt.

Indtil videre anbefaler myndighederne at udskyde eller aflyse arrangementer med over 1.000 deltagere frem til 31. marts. Da Royal Run først afvikles 1. juni, arbejder vi derfor videre som planlagt og regner med at kunne afvikle Royal Run. 

Vi følger naturligvis situationen tæt, og vi er i løbende dialog med nationale og internationale sportsorganisationer for at sikre den rette håndtering.