Royal run '18

Praktiske oplysninger

Her får du relevante praktiske oplysninger om Royal Run Aalborg.

Adresse på start/mål:

Start: På Honnørkajen - i det vestligste hjørne. 

Mål: Midt på Honnørkajen på græsstykket foran Utzon Center.

Se kort over start- og målområde her

Rute:

Start og mål for både One mile og 10 km er på Honnørkajen og går vest på henover Limfjordsbroen. One mile går til venstre og ud mod Strandvejen, som der løbes ned ad, inden man drejer ind mod den flydende restaurant Prinses Juliana, hvor turen går tilbage mod Utzon Center.
10 km går videre ud vest på - forbi Aalborg Street Food og Vestre Fjordpark. På tilbagevejen kommer man forbi Racing Arena Aalborg, i daglig tale Aalborg Travbane. En af de sidste skønne områder, man kommer igennem, er Annebergstien, som løber med små hyggelige kolonihaver på den ene side og det kendte mondæne villakvarter Hasseris på den anden. Se rutekort

Bagageopbevaring:

Du har mulighed for at få opbevaret din bagage, mens du er ude at løbe. Sammen med dit startnummer får du udleveret et bagage-mærkat. Det skal du medbringe og sætte på tasken, som du indleverer til opbevaring. Bemærk, at hvis du vil gøre brug af tilbuddet om bagageopbevaring er det vigtigt, at du selv medbringer en taske. Bagageopbevaring er på eget ansvar!

Der er mulighed for bagageopbevaring i AAU Create, Rendsburggade 14, 9000 Aalborg i foyeren, hvor også nummerudlevering finder sted.
Se kort over start- og målområde her.

Husk at aflevere bagagen i god tid inden start.

Find din startgruppe:

Der vil være skiltning, der viser, hvilke startgrupper der skal stå hvor.

One mile: På One mile-distancen er der opsat startbokse på havnefronten - Honnørkajen - og Heat 1-5 vil være markeret. Sørg for, at du stiller dig i den rigtige boks i forhold til dit starttidspunkt, som er angivet på dit startnummer. Hør også efter instruktioner fra speakeren, som kan være en hjælp til at finde rundt på pladsen på dagen. 

I Aalborg forholder det sig således, at det kun vil være de 5 første grupper, der skal stå i deres startbokse fra start (klokken 09.00).
Når første heat er sendt af sted, vil heat to, tre, fire og fem trække en gang frem, og deltagere i heat nummer seks vil stille sig ind i den boks, hvor deltagere i heat fem tidligere stod. Og sådan fortsætter afviklingen indtil mile løbet er slut.

10 km: Det vil være samme procedure, der følges i forhold til igangsætning af 10 km løbet. Se på skiltene med angivelse af startgrupper, og følg speakerens anvisninger. Farve og starttidspunkt på din startgruppe er tydeligt markeret på dit startnummer. Det er vigtigt, at du placerer dig i startfeltet i henhold til din forventede sluttid. Du finder din startgruppe til honnørkajen, og de vil være inddelt sådan: Gruppe 1: Hurtigere end 39:59 min. Gruppe 2: 40.00-49.59. Gruppe 3: 50.00-59.59 osv.

Se heatfarver her

Væskedepoter og forplejning:

Væskedepoter: Der er ikke væskedepoter på One mile (udover i mål). Der vil være et væskedepot på 10 km ruten, som vil være omkring 6 km mærket. Helt præcist ved Aalborg Rugbyklubs klubhus, inden der løbes ind på Annebergstien.

Når deltagerne er kommet i mål udleveres en Royal Run vandflaske fra Harboes Bryggeri A/S. Kohberg sørger for en aktiv proteinbolle, og Bilka giver et æble til alle deltagere.

Læge og samaritter:

Ja, i bygningen, hvor der er nummerudlevering og bagageopbevaring, vil Nordjyllands Beredskabcenters samaritter have deres hovedsæde. Dette vil være suppleret af samaritter fra samme sted, der kører rundt på 10 km ruten. Se kort over start og mål her.

Omklædning:

Der er ingen omklædningsfaciliteter.

Royal Run app (deltagerinfo og startliste):

Find dit startnummer og søg deltagerinformation i Royal Run app'en. App'en kan downloades i App Store og Google Play til henholdsvis iOS og Android. 

Startnummerudlevering og t-shirt:

Du skal hente dit startnummer og Royal Run t-shirt inden løbsdagen. Du kan hente det på:

Skovdalen Atletikstadion i cafeteriet, Søndre Skovvej 2, 9000 Aalborg

  • Onsdag den 16. maj kl. 15-19
  • Torsdag den 17. maj kl. 15-19

På løbsdagen den 21. maj på AAU Create, Rendsburggade 14, 9000 Aalborg fra kl. 07-13.

For at få udleveret dit startnummer, skal du fremvise startkortet, som du har modtaget på e-mail. 

Information på løbsdagen:

Der vil være skilte med information, samt speak med information til deltagerne.

Tidsgrænse:

Tidsgrænsen på 10 km er 2 timer netto - det vil sige, fra man passerer startstregen, og til man er i mål.

Tidtagning og resultater:

Tidtagning: Varetages af Ultimate Sport Service – integreret chip i startnummeret.

Resultatformidling: Resultaterne formidles via royalrun.dk samt via Royal Run app'en.

Fotozone:

Til Royal Run er live fotozone i mål på begge distancer. Der er yderligere en fotozone, når deltagerne passerer 5 km mærket på 10 km distancen. Her får deltagerne også en mellemtid. Billeder er tilgængelig på web og app under resultater, så hurtigt mobilnettet tillader det. 

Toiletforhold:

Ja, følgende steder:

Nordkraft
Betalingstoilet ved Jomfru Ane parken
Der vil være opstillet toiletter i nærheden af Slotspladsen og Toldboldsplads

Parkeringsforhold:

Det er ikke muligt at parkere i området. Vi anbefaler derfor, at du tager offentlig transport eller cykel til området. Tager du alligevel bilen, kan du på denne oversigt se de mest oplagte p-huse, som for en stor del ligger inden for en radius af mellem 250-1000m. 

Transport til start:

Vi opfordrer deltagere i Royal Run til at benytte offentlig transport på dagen. Det forventes, at der kommer op mod 24.000 personer på dagen. Derfor vil der være pres på byens parkeringsfaciliteter, ligesom der også vil være pres på start og målområdet, hvor det forventes, at der vil være flest mennesker.

Kommer man med tog, anbefales det at stå af ved Aalborg Vestby og gå det sidste stykke ind til start og mål området. Se gårute

Trafikinformation:

One mile-ruten vil være totalt afspærret.
Nyhavnsgade vil være spærret i begge ender – fra Karolinelundsvej til Vesterå.
Vi henviser til, at man sætter bilen på et af de ovenfor nævnte P-områder og går til startområdet derfra.

Trafik-hotline:

Indtil 20. maj: 40269874

Beboerinformation:

Beboere på Vestre Havnepromenade, den østlige del af Nybrogade, Østre Kanalgade og Brohusgade vil blive særlig berørte, mens mile-løbet pågår. Estimeret fra klokken 6.00 – 16.00.
Man vil kunne køre ind og ud fra området, men man bør færdes med ekstra forsigtighed og opmærksomhed. Der vil være officials til at guide beboere i biler ind og ud – man bør følge og respektere deres anvisninger.

Derudover vil beboere på Vestre Fælledvej, den nordligste del af Gammel Åvej, Johannesmindesvej og Ny Kastetvej også blive påvirket af arrangementet. Man kan godt køre til og fra på de nævnte veje, men det bør være med ekstra forsigtighed, man bevæger sig rundt.

Johannesmindesvej vil være stort set spærret for ud- og indkørsel i den vestlige ende - enden mod Kridtgraven - i perioden klokken 12.45 -15.10.

Ny Kastetvej vil også være berørt, men trafik vil kunne forløbe normalt her, dog bør der tages hensyn til deltagerne.

Se information på dette kort.

Tilskuerinformation:

Tilskuere kan tage opstilling i de anviste områder.

Sikkerhed

Vi ønsker, at alle får en rigtig god løbsoplevelse. Udvis derfor hensyn og giv plads til dine medløbere undervejs i løbet. Får du brug for hjælp undervejs, så tøv ikke med at henvende dig til de officials, samaritter eller læger, der er tilstede både i start/mål og ude på ruten. Bag på dit startnummer har du også mulighed for at oplyse om eventuelle helbredsmæssige problemer og anføre nærmeste kontaktperson. 

Arrangørerne af Royal Run samarbejder tæt med politi, beredskab og myndigheder. Vi opfordrer til at være opmærksomme og underrette løbsledelse, officials eller politi, hvis du oplever mistænkelig adfærd. Undlad også at efterlade tasker uden opsyn, da dette kan skabe unødvendige problemer. 

Find rundt

Her får du to kort, der kan hjælpe dig i din planlægning. 

Se resultater